Nowe wymagania prawne

Nowe wymagania prawne

prawo dotyczące skupu złomu

SZANOWNI PRZEDSIĘBIORCY!!!

INFORMUJEMY, IŻ OD DNIA 01.01.2020 PRZEDSIĘBIORCÓW OBOWIĄZUJE ELEKTRONICZNY SYSTEM BAZY DANYCH O PRODUKTACH, OPAKOWANIACH ORAZ GOSPODARCE ODPADAMI (BDO).

PRZEDSIĘBIORCA PRZED ROZPOCZĘCIEM TRANSPORTU POWINIEN WYSTAWIĆ KARTĘ PRZEKAZANIA ODPADU (KPO).

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE INTERENTOWEJ: https://bdo.mos.gov.pl/